Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Should have chosen

Иван Богоров

Избрано

Константин Фотинов

Incorrect

Йоаким Груев

Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на село Котел“

Should have chosen
Избрано

„Описание на село Жеравна“

Incorrect

„Описание на град Копривщица“

„Описание на град Панагюрище“

Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Петко Р. Славейков

Правилно
Should have chosen

Христо Ботев

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

Избрано

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Правилно
Should have chosen

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen

Неофит Кидониев

Неофит Български

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Александър хаджи Русет

Should have chosen
Избрано

Петър Берон

Incorrect

Христо Г. Данов

Феликс Каниц

Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Иван Гешов

Incorrect

Димитър Ангелиев

Should have chosen

Тодор Бурмов

Васил Кънчов

Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Избрано

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Incorrect

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Should have chosen
Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Димитър Яранов

Доцент Крум Дрончилов

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Доцент Гунчо Гунчев

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Професор Иван Батаклиев

Incorrect

Професор Милан Георгиев

Професор Жеко Радев

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen
ггф