Тестова игра: Прибалтийски републики

Въпрос 1

Какъв природен ресурс се добива по бреговете на Балтийско море?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

диаманти

опали

Избрано

кехлибар

Правилно
Should have chosen

рубини

Въпрос 2

На естонския остров Сааремаа се намира кратерът Каали, който е и основна туристическа забележителност. Какъв е неговият произход?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

образувание от експлозия на газопровод

Избрано

 остатък от древен вулкан

Incorrect

резултат от бомба от Втората световна война

следствие от метеоритен сблъсък

Should have chosen
Въпрос 3

Кой от градовете не е естонски?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Нарва

Пярну

Избрано

Клайпеда

Правилно
Should have chosen

Тарту

Въпрос 4

Какво означава името "Талин"?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Високо място

Борова гора

Избрано

Датско село

Правилно
Should have chosen

Каменен хълм

Въпрос 5

Кой е най-големият по население град на Прибалтика?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Каунас

Избрано

Рига

Правилно
Should have chosen

Талин

Вилнюс

Въпрос 6

Коя река не преминава през Прибалтика?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Нарва

Incorrect

Глома

Should have chosen

Неман

Даугава

Въпрос 7

Курландия е името на...

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

ефимерна съветска република в началото на ХХ век

национален парк в Литва

Избрано

историко-географска област на Естония

Incorrect

историческо херцогство на територията на днешна Латвия

Should have chosen
Въпрос 8

Куршската коса представлява...

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

икономически съюз на трите прибалтийски републики

Избрано

 геоморфоложко образувание в Балтийско море

Правилно
Should have chosen

военна отбранителна линия на Червената армия в хода на Втората световна война

 верига от протестиращи хора в подкрепа на независимостта на трите прибалтийски републики от СССР

Въпрос 9

Паланга, Нида и Юрмала са примери за...

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

исторически столици в Прибалтика

морски курорти в Прибалтика

Should have chosen
Избрано

езера в Прибалтика

Incorrect

национални паркове в Прибалтика

Въпрос 10

Рундале е един от най-добрите примери в Европа за...

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

концелагер за политически затворници

крепост на тевтонските рицари

бароков дворец

Should have chosen
Избрано

хъб за високи технологии

Incorrect
ггф