Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Мрамори
Фелдшпати
Should have chosen
Избрано
Медни руди
Incorrect
Лигнитни въглища
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Черноземни и сиви горски
Incorrect
Кафяви и тъмноцветни горски
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Смолници и канелени горски
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Лопушна“
„Витаново“
„Тисата“
Should have chosen
Избрано
„Средока“
Incorrect
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
3
1
Избрано
4
Incorrect
2
Should have chosen
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Илинден, 20 юли
Избрано
Еньовден, 24 юни
Правилно
Should have chosen
Св. Успение Богородично, 15 август
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Правилно
Should have chosen
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Най-високата ? точка е извън България
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Избрано
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Incorrect
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Температурите на въздуха предопределят сурова
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Правилно
Should have chosen
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Избрано
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Правилно
Should have chosen
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
ггф