Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лигнитни въглища
Мрамори
Медни руди
Фелдшпати
Should have chosen
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смолници и канелени горски
Кафяви и тъмноцветни горски
Черноземни и сиви горски
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Тисата“
Should have chosen
„Витаново“
„Лопушна“
„Средока“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
4
1
3
2
Should have chosen
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Св. Успение Богородично, 15 август
Илинден, 20 юли
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Еньовден, 24 юни
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Should have chosen
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Най-високата ? точка е извън България
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Температурите на въздуха предопределят сурова
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Should have chosen
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Should have chosen
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Should have chosen
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
ггф