Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Лигнитни въглища
Incorrect
Фелдшпати
Should have chosen
Мрамори
Медни руди
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смолници и канелени горски
Черноземни и сиви горски
Избрано
Жълтоземни и червеноземни
Правилно
Should have chosen
Кафяви и тъмноцветни горски
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Витаново“
„Тисата“
Should have chosen
„Средока“
Избрано
„Лопушна“
Incorrect
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
1
Incorrect
3
2
Should have chosen
4
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Илинден, 20 юли
Св. Успение Богородично, 15 август
Избрано
Еньовден, 24 юни
Правилно
Should have chosen
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Избрано
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Правилно
Should have chosen
Най-високата ? точка е извън България
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Температурите на въздуха предопределят сурова
Избрано
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Incorrect
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Правилно
Should have chosen
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Правилно
Should have chosen
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
ггф