Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Фелдшпати
Should have chosen
Избрано
Мрамори
Incorrect
Медни руди
Лигнитни въглища
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Жълтоземни и червеноземни
Правилно
Should have chosen
Кафяви и тъмноцветни горски
Черноземни и сиви горски
Смолници и канелени горски
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Тисата“
Should have chosen
„Витаново“
Избрано
„Средока“
Incorrect
„Лопушна“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
3
Избрано
2
Правилно
Should have chosen
1
4
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Избрано
Св. Успение Богородично, 15 август
Incorrect
Илинден, 20 юли
Еньовден, 24 юни
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Should have chosen
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Избрано
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Incorrect
Най-високата ? точка е извън България
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Температурите на въздуха предопределят сурова
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Избрано
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Incorrect
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Should have chosen
Избрано
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Incorrect
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Should have chosen
Избрано
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Incorrect
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
ггф