Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лигнитни въглища
Медни руди
Мрамори
Избрано
Фелдшпати
Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Кафяви и тъмноцветни горски
Incorrect
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Смолници и канелени горски
Черноземни и сиви горски
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Тисата“
Should have chosen
Избрано
„Витаново“
Incorrect
„Лопушна“
„Средока“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
2
Should have chosen
4
Избрано
3
Incorrect
1
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Илинден, 20 юли
Избрано
Еньовден, 24 юни
Правилно
Should have chosen
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Св. Успение Богородично, 15 август
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Най-високата ? точка е извън България
Избрано
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Правилно
Should have chosen
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Incorrect
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Температурите на въздуха предопределят сурова
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Избрано
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Правилно
Should have chosen
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Избрано
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
ггф