Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Медни руди
Избрано
Мрамори
Incorrect
Фелдшпати
Should have chosen
Лигнитни въглища
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Смолници и канелени горски
Избрано
Кафяви и тъмноцветни горски
Incorrect
Черноземни и сиви горски
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Лопушна“
„Витаново“
Избрано
„Тисата“
Правилно
Should have chosen
„Средока“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
2
Should have chosen
1
Избрано
3
Incorrect
4
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Св. Успение Богородично, 15 август
Илинден, 20 юли
Избрано
Еньовден, 24 юни
Правилно
Should have chosen
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Най-високата ? точка е извън България
Избрано
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Incorrect
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Should have chosen
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Температурите на въздуха предопределят сурова
Избрано
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Incorrect
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Избрано
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Incorrect
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Should have chosen
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Should have chosen
Избрано
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Incorrect
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
ггф