Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Лигнитни въглища
Incorrect
Медни руди
Фелдшпати
Should have chosen
Мрамори
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Смолници и канелени горски
Черноземни и сиви горски
Избрано
Кафяви и тъмноцветни горски
Incorrect
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Тисата“
Should have chosen
„Лопушна“
Избрано
„Витаново“
Incorrect
„Средока“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
4
3
Избрано
1
Incorrect
2
Should have chosen
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Избрано
Св. Успение Богородично, 15 август
Incorrect
Еньовден, 24 юни
Should have chosen
Илинден, 20 юли
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Избрано
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Правилно
Should have chosen
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Най-високата ? точка е извън България
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Избрано
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Правилно
Should have chosen
Температурите на въздуха предопределят сурова
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Правилно
Should have chosen
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Правилно
Should have chosen
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
ггф