Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лигнитни въглища
Мрамори
Избрано
Медни руди
Incorrect
Фелдшпати
Should have chosen
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Черноземни и сиви горски
Избрано
Кафяви и тъмноцветни горски
Incorrect
Смолници и канелени горски
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Тисата“
Правилно
Should have chosen
„Витаново“
„Средока“
„Лопушна“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
3
Incorrect
2
Should have chosen
1
4
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Еньовден, 24 юни
Правилно
Should have chosen
Св. Успение Богородично, 15 август
Илинден, 20 юли
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Избрано
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Правилно
Should have chosen
Най-високата ? точка е извън България
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Температурите на въздуха предопределят сурова
Избрано
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Incorrect
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Избрано
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Правилно
Should have chosen
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Incorrect
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Should have chosen
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
ггф