Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Мрамори
Incorrect
Медни руди
Лигнитни въглища
Фелдшпати
Should have chosen
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Черноземни и сиви горски
Избрано
Кафяви и тъмноцветни горски
Incorrect
Смолници и канелени горски
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Витаново“
Incorrect
„Средока“
„Лопушна“
„Тисата“
Should have chosen
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
1
Incorrect
2
Should have chosen
4
3
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Св. Успение Богородично, 15 август
Еньовден, 24 юни
Should have chosen
Илинден, 20 юли
Избрано
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Incorrect
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Най-високата ? точка е извън България
Incorrect
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Should have chosen
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Температурите на въздуха предопределят сурова
Избрано
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Правилно
Should have chosen
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Incorrect
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Should have chosen
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Incorrect
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Should have chosen
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
ггф