Тестова игра: Странджа

Въпрос 1

Какви полезни изкопаеми не са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лигнитни въглища
Избрано
Медни руди
Incorrect
Фелдшпати
Should have chosen
Мрамори
Въпрос 2

Какви почви са разкрити в Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Кафяви и тъмноцветни горски
Жълтоземни и червеноземни
Should have chosen
Смолници и канелени горски
Избрано
Черноземни и сиви горски
Incorrect
Въпрос 3

Коя резерватна територия не се намира в Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Лопушна“
Избрано
„Тисата“
Правилно
Should have chosen
„Витаново“
„Средока“
Въпрос 4

Колко административно-териториални области на територията на България обхваща Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
1
4
3
Избрано
2
Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

Нестинарството е традиционен обичай за Странджа и един от нематериалните аспекти на културното наследство на България, част от списъка на ЮНЕСКО. Обичаят се извършва в село Кости и представлява прескачане на жарава в традиционни странджански носии. Ежегодно се провежда на голям църковен празник през лятото. Кой е празникът и кога се чества?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Илинден, 20 юли
Incorrect
Св. Мария Магдалена, 22 юли
Св. Успение Богородично, 15 август
Еньовден, 24 юни
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно Странджа е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Отличава се с бедни биоресурси и типични видове, характерни за България
Правилно
Should have chosen
Най-високата ? точка е извън България
Смята се за една от най-старите суши на територията на България
Част от източните ? склонове са „потопени" във водите на Черно море
Въпрос 7

Коя хидроклиматична особеност е характерна за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Реките имат ясно изразен снежно-дъждовен режим на подхранване
Температурите на въздуха предопределят сурова
Валежите са със зимен максимум и са сред най-интензивните в страната
Should have chosen
Избрано
Реките се отличават с пролетно-лятно пълноводие и есенно-зимно маловодие
Incorrect
Въпрос 8

На кой ред са посочени растения, които са обичайни за Странджа?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Синя хвойна, обикновен смърч, трепетлика
Зеленика, източен горун, понтийско бясно дърво
Should have chosen
Черна мура, планински божур, венерина пантофка
Избрано
Космат дъб, едролистна липа, конски кестен
Incorrect
Въпрос 9

Кое твърдение, относно първия български резерват – „Силкосия“, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сред растенията, които се опазват в него, са мушмула и лавровишня
Част е от защитената територия „Странджа“ със статут на природен парк
Разположен е между поречията на реките Двойница и Хаджийска
Should have chosen
Избрано
Открит е на 29 юни 1933 г., един ден преди „Парангали
Incorrect
Въпрос 10

Кой социално-икономически проблем не стои пред Странджа?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Влошена възрастова структура и ниска селищна гъстота
Избрано
Свръхнаселение, логистични проблеми и урбанизираност
Правилно
Should have chosen
Интензивно застрояване на черноморските крайбрежни зони
Обезлюдяване и липса на транспортна инфраструктура
ггф