Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 1 от 1
Въпрос 2

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 1 от 1
Въпрос 3

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Въпрос 4

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 1 от 1
Въпрос 5

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 1 от 1
Въпрос 6

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 1 от 1
Въпрос 7

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 1 от 1
Въпрос 8

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Въпрос 9

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 1 от 1
Въпрос 10

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 1 от 1
ггф