Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Невада
Атакама
Should have chosen
Избрано
Сонора
Incorrect
Виктория
Въпрос 2

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ирак
Саудитска Арабия
Либия
Избрано
Египет
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
РЮА
САЩ
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Ботствана
Въпрос 4

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Армения
Израел
Should have chosen
Иран
Избрано
Ливан
Incorrect
Въпрос 5

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Арктични пустини
Каменисти пустини
Should have chosen
Избрано
Крайбрежни пустини
Incorrect
Островни пустини
Въпрос 6

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Такламакан
Should have chosen
Руб ал-Хали
Атакама
Избрано
Калахари
Incorrect
Въпрос 7

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Калифорнийско
Избрано
Канарско
Incorrect
Лабрадорско
Бенгелско
Should have chosen
Въпрос 8

“Такири” се наричат…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Чакълести пустини
Избрано
Скалисти пустини
Incorrect
Глинести пустини
Should have chosen
Пясъчни пустини
Въпрос 9

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Леопард
Избрано
Тигър
Incorrect
Пума
Лъв
Should have chosen
Въпрос 10

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Иран
Should have chosen
Мароко
Избрано
Пакистан
Incorrect
Афганистан
ггф