Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сонора
Виктория
Избрано
Атакама
Правилно
Should have chosen
Невада
Въпрос 2

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ирак
Либия
Избрано
Саудитска Арабия
Incorrect
Египет
Should have chosen
Въпрос 3

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
САЩ
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Ботствана
РЮА
Въпрос 4

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Израел
Should have chosen
Ливан
Армения
Избрано
Иран
Incorrect
Въпрос 5

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Каменисти пустини
Правилно
Should have chosen
Арктични пустини
Крайбрежни пустини
Островни пустини
Въпрос 6

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Атакама
Такламакан
Should have chosen
Избрано
Руб ал-Хали
Incorrect
Калахари
Въпрос 7

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бенгелско
Should have chosen
Избрано
Канарско
Incorrect
Калифорнийско
Лабрадорско
Въпрос 8

“Такири” се наричат…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пясъчни пустини
Глинести пустини
Should have chosen
Скалисти пустини
Избрано
Чакълести пустини
Incorrect
Въпрос 9

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пума
Леопард
Тигър
Избрано
Лъв
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Пакистан
Incorrect
Афганистан
Мароко
Иран
Should have chosen
ггф