Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Виктория
Избрано
Сонора
Incorrect
Атакама
Should have chosen
Невада
Въпрос 2

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Египет
Правилно
Should have chosen
Либия
Саудитска Арабия
Ирак
Въпрос 3

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
РЮА
САЩ
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Ботствана
Въпрос 4

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Израел
Should have chosen
Избрано
Ливан
Incorrect
Армения
Иран
Въпрос 5

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Островни пустини
Incorrect
Каменисти пустини
Should have chosen
Крайбрежни пустини
Арктични пустини
Въпрос 6

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Атакама
Избрано
Калахари
Incorrect
Такламакан
Should have chosen
Руб ал-Хали
Въпрос 7

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Калифорнийско
Избрано
Бенгелско
Правилно
Should have chosen
Лабрадорско
Канарско
Въпрос 8

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Скалисти пустини
Избрано
Глинести пустини
Правилно
Should have chosen
Чакълести пустини
Пясъчни пустини
Въпрос 9

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лъв
Should have chosen
Тигър
Избрано
Леопард
Incorrect
Пума
Въпрос 10

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Иран
Правилно
Should have chosen
Пакистан
Афганистан
Мароко
ггф