Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сонора
Избрано
Виктория
Incorrect
Невада
Атакама
Should have chosen
Въпрос 2

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ирак
Египет
Should have chosen
Избрано
Саудитска Арабия
Incorrect
Либия
Въпрос 3

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ботствана
САЩ
РЮА
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Армения
Ливан
Иран
Избрано
Израел
Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Крайбрежни пустини
Incorrect
Островни пустини
Каменисти пустини
Should have chosen
Арктични пустини
Въпрос 6

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Атакама
Избрано
Руб ал-Хали
Incorrect
Калахари
Такламакан
Should have chosen
Въпрос 7

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Калифорнийско
Канарско
Бенгелско
Should have chosen
Избрано
Лабрадорско
Incorrect
Въпрос 8

“Такири” се наричат…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Скалисти пустини
Избрано
Чакълести пустини
Incorrect
Пясъчни пустини
Глинести пустини
Should have chosen
Въпрос 9

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тигър
Лъв
Should have chosen
Леопард
Избрано
Пума
Incorrect
Въпрос 10

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Афганистан
Мароко
Иран
Should have chosen
Избрано
Пакистан
Incorrect
ггф