Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Невада
Избрано
Атакама
Правилно
Should have chosen
Сонора
Виктория
Въпрос 2

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Саудитска Арабия
Либия
Ирак
Избрано
Египет
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Австралия
Should have chosen
РЮА
САЩ
Избрано
Ботствана
Incorrect
Въпрос 4

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Иран
Армения
Избрано
Израел
Правилно
Should have chosen
Ливан
Въпрос 5

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Крайбрежни пустини
Островни пустини
Арктични пустини
Избрано
Каменисти пустини
Правилно
Should have chosen
Въпрос 6

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Руб ал-Хали
Такламакан
Should have chosen
Атакама
Избрано
Калахари
Incorrect
Въпрос 7

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бенгелско
Should have chosen
Лабрадорско
Калифорнийско
Избрано
Канарско
Incorrect
Въпрос 8

“Такири” се наричат…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пясъчни пустини
Чакълести пустини
Глинести пустини
Should have chosen
Избрано
Скалисти пустини
Incorrect
Въпрос 9

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пума
Тигър
Избрано
Лъв
Правилно
Should have chosen
Леопард
Въпрос 10

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пакистан
Афганистан
Избрано
Мароко
Incorrect
Иран
Should have chosen
ггф