Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Невада
Атакама
Should have chosen
Виктория
Избрано
Сонора
Incorrect
Въпрос 2

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Либия
Египет
Should have chosen
Избрано
Саудитска Арабия
Incorrect
Ирак
Въпрос 3

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
САЩ
РЮА
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Ботствана
Въпрос 4

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Армения
Избрано
Израел
Правилно
Should have chosen
Иран
Ливан
Въпрос 5

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Крайбрежни пустини
Incorrect
Каменисти пустини
Should have chosen
Арктични пустини
Островни пустини
Въпрос 6

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Калахари
Атакама
Такламакан
Should have chosen
Избрано
Руб ал-Хали
Incorrect
Въпрос 7

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Калифорнийско
Избрано
Бенгелско
Правилно
Should have chosen
Канарско
Лабрадорско
Въпрос 8

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Глинести пустини
Правилно
Should have chosen
Пясъчни пустини
Скалисти пустини
Чакълести пустини
Въпрос 9

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Леопард
Incorrect
Лъв
Should have chosen
Пума
Тигър
Въпрос 10

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Иран
Should have chosen
Афганистан
Избрано
Мароко
Incorrect
Пакистан
ггф