Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Руб ал-Хали
Incorrect
Атакама
Такламакан
Should have chosen
Калахари
Въпрос 2

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бенгелско
Should have chosen
Калифорнийско
Лабрадорско
Избрано
Канарско
Incorrect
Въпрос 3

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Чакълести пустини
Пясъчни пустини
Скалисти пустини
Избрано
Глинести пустини
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лъв
Should have chosen
Избрано
Леопард
Incorrect
Тигър
Пума
Въпрос 5

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Мароко
Афганистан
Избрано
Пакистан
Incorrect
Иран
Should have chosen
Въпрос 6

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Атакама
Should have chosen
Виктория
Невада
Избрано
Сонора
Incorrect
Въпрос 7

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Египет
Should have chosen
Либия
Избрано
Саудитска Арабия
Incorrect
Ирак
Въпрос 8

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
РЮА
Австралия
Should have chosen
Ботствана
Избрано
САЩ
Incorrect
Въпрос 9

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Израел
Should have chosen
Избрано
Иран
Incorrect
Армения
Ливан
Въпрос 10

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Крайбрежни пустини
Incorrect
Островни пустини
Арктични пустини
Каменисти пустини
Should have chosen
ггф