Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Такламакан
Правилно
Should have chosen
Руб ал-Хали
Атакама
Калахари
Въпрос 2

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лабрадорско
Избрано
Канарско
Incorrect
Калифорнийско
Бенгелско
Should have chosen
Въпрос 3

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Глинести пустини
Правилно
Should have chosen
Скалисти пустини
Чакълести пустини
Пясъчни пустини
Въпрос 4

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Лъв
Правилно
Should have chosen
Пума
Леопард
Тигър
Въпрос 5

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Иран
Правилно
Should have chosen
Афганистан
Мароко
Пакистан
Въпрос 6

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Виктория
Incorrect
Атакама
Should have chosen
Сонора
Невада
Въпрос 7

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ирак
Либия
Избрано
Египет
Правилно
Should have chosen
Саудитска Арабия
Въпрос 8

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
РЮА
Incorrect
Австралия
Should have chosen
Ботствана
САЩ
Въпрос 9

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Армения
Ливан
Израел
Should have chosen
Избрано
Иран
Incorrect
Въпрос 10

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Арктични пустини
Крайбрежни пустини
Избрано
Каменисти пустини
Правилно
Should have chosen
Островни пустини
ггф