Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Атакама
Incorrect
Руб ал-Хали
Калахари
Такламакан
Should have chosen
Въпрос 2

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бенгелско
Should have chosen
Избрано
Канарско
Incorrect
Лабрадорско
Калифорнийско
Въпрос 3

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пясъчни пустини
Чакълести пустини
Избрано
Глинести пустини
Правилно
Should have chosen
Скалисти пустини
Въпрос 4

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Леопард
Тигър
Избрано
Лъв
Правилно
Should have chosen
Пума
Въпрос 5

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Иран
Правилно
Should have chosen
Пакистан
Мароко
Афганистан
Въпрос 6

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Виктория
Incorrect
Невада
Сонора
Атакама
Should have chosen
Въпрос 7

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Саудитска Арабия
Incorrect
Ирак
Египет
Should have chosen
Либия
Въпрос 8

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Ботствана
САЩ
РЮА
Въпрос 9

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Израел
Should have chosen
Армения
Избрано
Иран
Incorrect
Ливан
Въпрос 10

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Арктични пустини
Крайбрежни пустини
Избрано
Каменисти пустини
Правилно
Should have chosen
Островни пустини
ггф