Тестова игра: Пустините на света

Въпрос 1

На коя пустиня името в превод означава “Влез и няма да излезеш”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Калахари
Избрано
Такламакан
Правилно
Should have chosen
Руб ал-Хали
Атакама
Въпрос 2

Кое студено океанско течение е причина за образуването на пустинята Намиб?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Бенгелско
Правилно
Should have chosen
Канарско
Лабрадорско
Калифорнийско
Въпрос 3

“Такири” се наричат…

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Скалисти пустини
Чакълести пустини
Пясъчни пустини
Избрано
Глинести пустини
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Коя голяма котка е специфично животно за пустинята Тар?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пума
Тигър
Избрано
Лъв
Правилно
Should have chosen
Леопард
Въпрос 5

Дащ е Кявир и Дащ е Лут са пустини в…

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Афганистан
Иран
Should have chosen
Пакистан
Избрано
Мароко
Incorrect
Въпрос 6

Коя пустиня е образувана в резултат на климатичното въздействие на студеното Хумболтово течение?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Атакама
Правилно
Should have chosen
Виктория
Сонора
Невада
Въпрос 7

На територията на коя държава е Арабската пустиня?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Египет
Правилно
Should have chosen
Либия
Саудитска Арабия
Ирак
Въпрос 8

В коя държава е пустинята Гибсън?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
РЮА
САЩ
Ботствана
Избрано
Австралия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

В коя държава е пустинята Негев?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Иран
Избрано
Израел
Правилно
Should have chosen
Армения
Ливан
Въпрос 10

Кои пустини се наричат “хамади”?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Арктични пустини
Избрано
Каменисти пустини
Правилно
Should have chosen
Островни пустини
Крайбрежни пустини
ггф