Тестова игра: Политическа география

Въпрос 1

Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Дмитрий Анучин
Имануел Кант
Избрано
Бернхард Варениус
Incorrect
Рудолф Челен
Should have chosen
Въпрос 2

Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Англия и Испания
Incorrect
Франция и Германия
Испания и Португалия
Should have chosen
Австрия и Италия
Въпрос 3

Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Апенински
Избрано
Балкански
Правилно
Should have chosen
Пиринейски
Мала Азия
Въпрос 4

Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Семьон Дежньов
Incorrect
Хуго Хасингер
Карл Хаусхофер
Хилфорд Макиндер
Should have chosen
Въпрос 5

Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Глациоложки
Криолитоложки
Избрано
Портвайни
Incorrect
Портулани
Should have chosen
Въпрос 6

За основоположник на общата политическа география се приема:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Михаил Ломоносов
Николо Макиавели
Избрано
Фридрих Ратцел
Правилно
Should have chosen
Карл Клаузевиц
Въпрос 7

Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Жеко Радев
Крум Дрончилов
Анастас Иширков
Should have chosen
Избрано
Иван Батаклиев
Incorrect
Въпрос 8

На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Витоша
Избрано
Пирин
Incorrect
Родопи
Стара планина
Should have chosen
Въпрос 9

Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Климата
Големината
Географските обекти
Избрано
Надморската височина
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

„Земята на петте морета“ е районът на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Магреб
Incorrect
Близкия Изток
Should have chosen
Далечния Изток
Сахел
ггф