Тестова игра: Политическа география

Въпрос 1

Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бернхард Варениус
Дмитрий Анучин
Избрано
Рудолф Челен
Правилно
Should have chosen
Имануел Кант
Въпрос 2

Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Англия и Испания
Избрано
Испания и Португалия
Правилно
Should have chosen
Австрия и Италия
Франция и Германия
Въпрос 3

Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Апенински
Избрано
Балкански
Правилно
Should have chosen
Мала Азия
Пиринейски
Въпрос 4

Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Карл Хаусхофер
Хуго Хасингер
Хилфорд Макиндер
Should have chosen
Избрано
Семьон Дежньов
Incorrect
Въпрос 5

Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Портулани
Should have chosen
Избрано
Криолитоложки
Incorrect
Портвайни
Глациоложки
Въпрос 6

За основоположник на общата политическа география се приема:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Николо Макиавели
Фридрих Ратцел
Should have chosen
Михаил Ломоносов
Избрано
Карл Клаузевиц
Incorrect
Въпрос 7

Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Иван Батаклиев
Анастас Иширков
Should have chosen
Крум Дрончилов
Избрано
Жеко Радев
Incorrect
Въпрос 8

На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Родопи
Стара планина
Should have chosen
Пирин
Избрано
Витоша
Incorrect
Въпрос 9

Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Климата
Избрано
Надморската височина
Правилно
Should have chosen
Големината
Географските обекти
Въпрос 10

„Земята на петте морета“ е районът на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Близкия Изток
Правилно
Should have chosen
Сахел
Далечния Изток
Магреб
ггф