Тестова игра: Политическа география

Въпрос 1

Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Имануел Кант
Incorrect
Рудолф Челен
Should have chosen
Бернхард Варениус
Дмитрий Анучин
Въпрос 2

Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Франция и Германия
Австрия и Италия
Испания и Португалия
Should have chosen
Избрано
Англия и Испания
Incorrect
Въпрос 3

Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пиринейски
Избрано
Апенински
Incorrect
Мала Азия
Балкански
Should have chosen
Въпрос 4

Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хуго Хасингер
Избрано
Хилфорд Макиндер
Правилно
Should have chosen
Карл Хаусхофер
Семьон Дежньов
Въпрос 5

Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Криолитоложки
Портулани
Should have chosen
Избрано
Портвайни
Incorrect
Глациоложки
Въпрос 6

За основоположник на общата политическа география се приема:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Николо Макиавели
Incorrect
Михаил Ломоносов
Фридрих Ратцел
Should have chosen
Карл Клаузевиц
Въпрос 7

Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Жеко Радев
Крум Дрончилов
Анастас Иширков
Should have chosen
Избрано
Иван Батаклиев
Incorrect
Въпрос 8

На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Стара планина
Should have chosen
Витоша
Родопи
Избрано
Пирин
Incorrect
Въпрос 9

Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Географските обекти
Климата
Избрано
Надморската височина
Правилно
Should have chosen
Големината
Въпрос 10

„Земята на петте морета“ е районът на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Далечния Изток
Избрано
Близкия Изток
Правилно
Should have chosen
Сахел
Магреб
ггф