Тестова игра: Политическа география

Въпрос 1

Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Рудолф Челен
Should have chosen
Дмитрий Анучин
Имануел Кант
Избрано
Бернхард Варениус
Incorrect
Въпрос 2

Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Франция и Германия
Избрано
Испания и Португалия
Правилно
Should have chosen
Англия и Испания
Австрия и Италия
Въпрос 3

Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Апенински
Балкански
Should have chosen
Пиринейски
Избрано
Мала Азия
Incorrect
Въпрос 4

Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хилфорд Макиндер
Should have chosen
Хуго Хасингер
Избрано
Карл Хаусхофер
Incorrect
Семьон Дежньов
Въпрос 5

Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Портвайни
Глациоложки
Портулани
Should have chosen
Избрано
Криолитоложки
Incorrect
Въпрос 6

За основоположник на общата политическа география се приема:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Михаил Ломоносов
Фридрих Ратцел
Should have chosen
Карл Клаузевиц
Избрано
Николо Макиавели
Incorrect
Въпрос 7

Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Иван Батаклиев
Крум Дрончилов
Жеко Радев
Избрано
Анастас Иширков
Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Пирин
Витоша
Стара планина
Should have chosen
Избрано
Родопи
Incorrect
Въпрос 9

Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Географските обекти
Incorrect
Надморската височина
Should have chosen
Големината
Климата
Въпрос 10

„Земята на петте морета“ е районът на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Далечния Изток
Избрано
Близкия Изток
Правилно
Should have chosen
Сахел
Магреб
ггф