Тестова игра: Политическа география

Въпрос 1

За основоположник на общата политическа география се приема:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Фридрих Ратцел
Правилно
Should have chosen
Николо Макиавели
Карл Клаузевиц
Михаил Ломоносов
Въпрос 2

Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Иван Батаклиев
Incorrect
Анастас Иширков
Should have chosen
Крум Дрончилов
Жеко Радев
Въпрос 3

На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Родопи
Incorrect
Витоша
Стара планина
Should have chosen
Пирин
Въпрос 4

Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Географските обекти
Големината
Избрано
Надморската височина
Правилно
Should have chosen
Климата
Въпрос 5

„Земята на петте морета“ е районът на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Близкия Изток
Правилно
Should have chosen
Магреб
Далечния Изток
Сахел
Въпрос 6

Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Бернхард Варениус
Incorrect
Имануел Кант
Рудолф Челен
Should have chosen
Дмитрий Анучин
Въпрос 7

Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Франция и Германия
Англия и Испания
Избрано
Испания и Португалия
Правилно
Should have chosen
Австрия и Италия
Въпрос 8

Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Балкански
Should have chosen
Избрано
Мала Азия
Incorrect
Пиринейски
Апенински
Въпрос 9

Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Семьон Дежньов
Incorrect
Хуго Хасингер
Хилфорд Макиндер
Should have chosen
Карл Хаусхофер
Въпрос 10

Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Портвайни
Криолитоложки
Избрано
Портулани
Правилно
Should have chosen
Глациоложки
ггф