Тестова игра: Политическа география

Въпрос 1

За основоположник на общата политическа география се приема:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Николо Макиавели
Избрано
Фридрих Ратцел
Правилно
Should have chosen
Михаил Ломоносов
Карл Клаузевиц
Въпрос 2

Кой български географ поставя основите на политикогеографските и геополитическите изследвания у нас след Освобождението?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Анастас Иширков
Правилно
Should have chosen
Крум Дрончилов
Иван Батаклиев
Жеко Радев
Въпрос 3

На Берлинския конгрес южната граница на Княжество България е била поставена по Рила и Осоговска планина поради погрешното схващане, че Ихтиманска Средна гора е част на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Родопи
Пирин
Избрано
Стара планина
Правилно
Should have chosen
Витоша
Въпрос 4

Географското положение на дадена територия бива хоризонтално и вертикално в пространствен аспект. Вертикалното положение се изразява в:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Големината
Географските обекти
Климата
Избрано
Надморската височина
Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

„Земята на петте морета“ е районът на:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сахел
Избрано
Близкия Изток
Правилно
Should have chosen
Далечния Изток
Магреб
Въпрос 6

Кой е първият географ, използвал понятието „геополитика“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Рудолф Челен
Правилно
Should have chosen
Имануел Кант
Бернхард Варениус
Дмитрий Анучин
Въпрос 7

Първият опит за глобално политическо деление на света на зони влияние е през 1494 г. между държавите:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Франция и Германия
Австрия и Италия
Англия и Испания
Избрано
Испания и Португалия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

Кой от полуостровите е известен с прозвището „политически ветропоказател“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Мала Азия
Апенински
Пиринейски
Избрано
Балкански
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

Кой географ наименува ядрото на Руската империя – хартланд („сърцевинна земя“)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Карл Хаусхофер
Incorrect
Хилфорд Макиндер
Should have chosen
Семьон Дежньов
Хуго Хасингер
Въпрос 10

Първата последица от откриването на компаса са картите, върху които са означени сравнително точно морските брегове. Как се наричат тези карти?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Криолитоложки
Incorrect
Портвайни
Портулани
Should have chosen
Глациоложки
ггф