Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Хидрографска
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Избрано
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Incorrect
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Има обща административна граница със Северен Централен регион
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Избрано
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Incorrect
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Избрано
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Incorrect
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Избрано
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Incorrect
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Парфюмерийна козметика
Копринен текстил
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
ггф