Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хидрографска
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Административен център е вторият по големина необластен
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Град на свободния дух“
„Достойнство и вяра“
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Избрано
„Силата е в съгласието“
Правилно
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Incorrect
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Парфюмерийна козметика
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
ггф