Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Хидрографска
Incorrect
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Incorrect
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Административен център е вторият по големина необластен
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Избрано
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Incorrect
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Град на свободния дух“
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Избрано
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Incorrect
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Парфюмерийна козметика
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Копринен текстил
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
ггф