Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Хидрографска
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Избрано
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Incorrect
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Административен център е вторият по големина необластен
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Град на свободния дух“
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
„Достойнство и вяра“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Избрано
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Incorrect
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Incorrect
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Incorrect
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Парфюмерийна козметика
Избрано
Копринен текстил
Incorrect
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
ггф