Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хидрографска
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Избрано
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Правилно
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Почитай миналото, гради бъдещето“
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
Избрано
„Силата е в съгласието“
Правилно
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Избрано
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Incorrect
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
ггф