Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Избрано
Хидрографска
Incorrect
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Избрано
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Incorrect
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Избрано
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Incorrect
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Град на свободния дух“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Достойнство и вяра“
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Incorrect
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Incorrect
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Избрано
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Incorrect
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Парфюмерийна козметика
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Избрано
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Incorrect
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
ггф