Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хидрографска
Избрано
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Incorrect
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Избрано
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Incorrect
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Административен център е вторият по големина необластен
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Град на свободния дух“
Incorrect
„Почитай миналото, гради бъдещето“
„Достойнство и вяра“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Incorrect
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Парфюмерийна козметика
Копринен текстил
Оръжия и оръжейни материали
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Избрано
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Incorrect
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
ггф