Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Избрано
Хидрографска
Incorrect
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Парфюмерийна козметика
Копринен текстил
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
ггф