Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Хидрографска
Избрано
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Incorrect
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Incorrect
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Град на свободния дух“
„Достойнство и вяра“
Избрано
„Силата е в съгласието“
Правилно
Should have chosen
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Избрано
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Incorrect
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Избрано
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Incorrect
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Incorrect
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
ггф