Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Избрано
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Incorrect
Хидрографска
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Избрано
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Incorrect
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Избрано
Административен център е вторият по големина необластен
Incorrect
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Избрано
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Incorrect
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Избрано
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Incorrect
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Избрано
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Incorrect
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Захарни и тютюневи изделия
Should have chosen
Избрано
Оръжия и оръжейни материали
Incorrect
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
ггф