Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Хидрографска
Избрано
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Incorrect
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Административен център е вторият по големина необластен
Избрано
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Incorrect
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Достойнство и вяра“
„Град на свободния дух“
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Избрано
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Incorrect
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Избрано
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Incorrect
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Избрано
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Incorrect
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Парфюмерийна козметика
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
ггф