Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Incorrect
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Хидрографска
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Should have chosen
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Избрано
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Incorrect
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Административен център е вторият по големина необластен
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Should have chosen
Избрано
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Incorrect
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
„Силата е в съгласието“
Правилно
Should have chosen
„Град на свободния дух“
„Почитай миналото, гради бъдещето“
„Достойнство и вяра“
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Избрано
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Incorrect
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Should have chosen
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Incorrect
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Should have chosen
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Incorrect
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Парфюмерийна козметика
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Избрано
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Правилно
Should have chosen
ггф