Тестова игра: География на Казанлъшкия край

Въпрос 1

Кое твърдение, относно физикогеографските особености на Казанлъшката котловина, е грешно?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Котловината попада във валежна сянка и годишните валежи не превишават 650 mm
Избрано
Хидрографска
Incorrect
Климатът на котловината има преходни черти, проявява се температурна инверсия
Това е единствената Задбалканска котловина, която не е била дъно на езерен басейн
Should have chosen
Въпрос 2

Част от територията на Национален парк „Централен Балкан“ обхваща и северните оградни склонове на Казанлъшката котловина. На кой ред са посочени растителни и животински видове, които не са характерни за защитената площ?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Смърч, орлова папрат, червена лисица, благороден елен
Избрано
Келяв габър, черна мура, оризищна мишка, сляпо куче
Правилно
Should have chosen
Силивряк, синя хвойна, черен кълвач, планинска жаба
Обикновен бук, планински бряст, синигер, дъждовник
Въпрос 3

Освен по добив на маслодайна роза, Казанлъшката котловина е национален лидер в добива на почти всички култури от групата на етерично-маслодайните. Тези култури намират широко приложение в идустрията. При коя двойна „етерично-маслодайна култура – промишлено приложение“ е допусната грешка?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Валериана и мента – фармацевтична промишленост
Копър и кимион – хранително-вкусова промишленост
Лавандула и невен – парфюмерийно-козметична промишленост
Избрано
Девесил и кориандър – винарна и пивоварна промишленост
Правилно
Should have chosen
Въпрос 4

Кое твърдение не е свързано с Община Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
В нея се намира най-новият град в България, обявен през 2011 г.
Избрано
Трета по брой на жителите в региона за планиране, в който се намира
Правилно
Should have chosen
Има обща административна граница със Северен Централен регион
Административен център е вторият по големина необластен
Въпрос 5

През последните години се проведе промяна в герба на Казанлък. Какъв е девизът, добавен към герба на града?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
„Достойнство и вяра“
„Почитай миналото, гради бъдещето“
Избрано
„Град на свободния дух“
Incorrect
„Силата е в съгласието“
Should have chosen
Въпрос 6

Кое твърдение, относно географското положение на Казанлък, спрямо заобикалящите природни обекти, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Казанлък се намира северно от река Тунджа
Избрано
Казанлък се намира западно от язовир Копринка
Правилно
Should have chosen
Казанлък се намира южно от билото на Стара планина
Казанлък се намира източно от рида Стражата
Въпрос 7

Най-характерният почвен тип за Казанлъшката котловина са смолниците. Кое от твърденията, относно техните особености, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Високо глинесто съдържание с дребни по размер фракции
Бавно намокряне и набухване, бавно изсъхване и напукване
Избрано
Подходящи за отглеждане на житни, фуражни и бобови култури
Правилно
Should have chosen
Тежък механичен състав, висока пластичност и лепливост
Въпрос 8

Казанлък е прочут като „Столица на Розовата долина“. Отглеждането на маслодайни рози в региона пази стари традиции и прочува страната ни зад граница с розовото масло. Кое твърдение, относно маслодайната роза, е грешно?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Цъфтежът е в края на пролетта и началото на лятото
Намира широко приложение в парфюмерийната промишленост
Предпочита слънчеви изложения в предпланински терени
Избрано
Има висока механизация в производството и нисък ръчен труд
Правилно
Should have chosen
Въпрос 9

Кое стопанско производство не се развива в Казанлък?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Оръжия и оръжейни материали
Копринен текстил
Избрано
Захарни и тютюневи изделия
Правилно
Should have chosen
Парфюмерийна козметика
Въпрос 10

На кой ред е посочен исторически обект, който не се намира край Казанлък?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
тракийски град Севтополис, гробница Свещари
Should have chosen
село Шейново, художествен музей „Чудомир“
Шипченски проход, старопланински връх Бузлуджа
Избрано
гробница Голяма косматка, Могила на грифоните
Incorrect
ггф