Тестова игра: Български граници

Въпрос 1

С коя държава България има най-дълга сухоземна граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сърбия
Гърция
Should have chosen
Избрано
Македония
Incorrect
Турция
Въпрос 2

С коя държава е единствената ни граница, която не е пресечена от жп линия?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сърбия
Избрано
Турция
Incorrect
Румъния
Македония
Should have chosen
Въпрос 3

При кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тумба
Should have chosen
Гоцев връх
Избрано
Руен
Incorrect
Радомир
Въпрос 4

Коя планина не е разположена на българо-сръбската граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Руй
Избрано
Кървав камък
Incorrect
Чудинска планина
Голо бърдо
Should have chosen
Въпрос 5

Коя българска област няма излаз на държавна граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Ямбол
Разград
Should have chosen
Хасково
Избрано
Велико Търново
Incorrect
Въпрос 6

Кой мирен договор урежда настоящите ни държавни граници през 1947?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лозенградски
Лондонски
Парижки
Should have chosen
Избрано
Ньойски
Incorrect
Въпрос 7

С коя държава България има най-дълга речна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Турция
Сърбия
Избрано
Румъния
Правилно
Should have chosen
Гърция
Въпрос 8

Коя планина не е разположена на българо-гръцката граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Родопи
Славянка
Избрано
Сакар
Правилно
Should have chosen
Беласица
Въпрос 9

На безименен остров в коя река се събират границите на България, Турция и Гърция?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тунджа
Арда
Места
Избрано
Марица
Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Коя планина от Старопланинската верига не е на държавната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Берковска планина
Светиниколска планина
Чипровска планина
Избрано
Козница
Правилно
Should have chosen
ггф