Тестова игра: Български граници

Въпрос 1

Кой мирен договор урежда настоящите ни държавни граници през 1947?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лозенградски
Лондонски
Парижки
Should have chosen
Избрано
Ньойски
Incorrect
Въпрос 2

С коя държава България има най-дълга речна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Турция
Избрано
Румъния
Правилно
Should have chosen
Сърбия
Гърция
Въпрос 3

Коя планина не е разположена на българо-гръцката граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Беласица
Избрано
Славянка
Incorrect
Родопи
Сакар
Should have chosen
Въпрос 4

На безименен остров в коя река се събират границите на България, Турция и Гърция?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Тунджа
Арда
Места
Избрано
Марица
Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

Коя планина от Старопланинската верига не е на държавната граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Светиниколска планина
Избрано
Чипровска планина
Incorrect
Берковска планина
Козница
Should have chosen
Въпрос 6

С коя държава България има най-дълга сухоземна граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Турция
Избрано
Македония
Incorrect
Гърция
Should have chosen
Сърбия
Въпрос 7

С коя държава е единствената ни граница, която не е пресечена от жп линия?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Румъния
Incorrect
Сърбия
Македония
Should have chosen
Турция
Въпрос 8

При кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Гоцев връх
Руен
Тумба
Should have chosen
Избрано
Радомир
Incorrect
Въпрос 9

Коя планина не е разположена на българо-сръбската граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Руй
Голо бърдо
Should have chosen
Избрано
Кървав камък
Incorrect
Чудинска планина
Въпрос 10

Коя българска област няма излаз на държавна граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Хасково
Incorrect
Разград
Should have chosen
Ямбол
Велико Търново
ггф