Пътешествие „Драгоманско блато“

Описание

Драгоманското блато е карстово блато в западната част на Софийската котловина, на 1,5 km източно от град Драгоманв и на 38 км от София.
По време на пътешествието посетихме Центъра за опазване на влажните зони. Докоснахме се до истински живи костенурки, а за финал поиграхме на голяма детска площадка, където направихме страхотни експерименти!

А в края на експедицията - запомнилите най-много факти, свързани със значението на тези ценни природни територии, получиха награди!

Категории: 
Научни пътешествия
ггф