Географ.БГ в Промяната

Географ.БГ в Промяната

Основателите на сайта Географ БГ представят работата си за популяризиране науката сред младите в България, защото както казва Димитър:  „За децата е важно да видят магията в науката и какви са ползите от нея.” А освен това „те ще открият нови хоризонти за професионално развитие в много иновативни области на съвременното  познание”, допълва Евгения.

ггф