Възстановяване на българската природа в граничните територии

Време на събитието

сряда, 23 Авг. 2017, 21:00

Място на събитието

Обезлюдяване, бежанци, огради, природа, армия, общество... Разни аспекти на граничните територии в България. Къде се намират те в природната карта на Балканите? Защо зараждането на едни проблеми са решение на други? Как се отразява на дивата природата обезлюдяването на граничните територии? Каква е ролята на стената на границата с Турция за екологичното равновесие на Странджа и Сакар? Заповядайте на дискусията с д-р Димитър Желев от Географ БГ.

От 23 до 27 август Беглика фест ПРЕСЪТВОРЕНИЕ ще даде среща на свободни хора, ентусиасти и мечтатели, които търсят живот в хармония с природата. Програмата на Форум Беглика включва и дискусия на тема „Възстановяване на българската природа в граничните територии" на 24 август 2017 г. от 12:00 до 13:00 ч., водена от д-р Димитър Желев, съосновател на Географ БГ.

Сподели

Снимка на деня

Дъждовна Венеция, Италия

ггф