V международна научна конференция: Балканите - език, история, култура

Време на събитието

сряда, 21 Окт. 2015, 21:00 до петък, 23 Окт. 2015, 21:00

Място на събитието

Уважаеми колеги,
От 22 до 24 октомври 2015 г. Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” ще бъде домакин на: 
 
 
 
 
Имаме удоволствието да Ви поканим да бъдете наш гост, да изложите Вашата научна теза и да се включите в научната дискусия на конференцията, която ще бъде насочена към следните тематични раздели и области:
 
 
1. Интердисциплинарни аспекти на балканистичните проучвания: език, история, култура, религия – актуални проекции на Балканите; балканско обществознание: исторически, социологически и политически аспекти; историята на балканските народи в езика, митологията и народното творчество; език и общество – езикова ситуация и езикова политика в балканските страни; мажоритарни и миноритарни езици; национални и регионални идентичности; език и култура – балканската езикова картина на света; география на образователното пространство – образователни концепти в балканистиката.
 
 
2. Балканското езиково пространство: балкански езиков съюз vs. езиците на Балканите; ареална лингвистика; съпоставителни изследвания на балканските езици: граматика, лексика, семантика, фразеология; социолингвистика – балканските книжовни езици в историческа и съвременна перспектива; българският език в контекста на балканистиката.
 
 
3. Религия и всекидневие на Балканите: религия и идентичност; ритуали и всекидневие; погребални обичаи и некрополи; топоси на сакралното във всекидневието; храмът – сакралното място във всекидневието на човека; религия на всекидневието (народен ислям, народно християнство); култът към светците във всекидневието на Балканите; юдаизъм, ислям, католицизъм – ортопраксиалност на всекидневието; религия, държава и религиозни институции.
 
 
4. География, общество и култура на Балканите: природни и културни ландшафти; социалноикономическа  география; културен туризъм.
 
5. Балканските литератури в динамиката на времето: литературата като естетика на балканската диалогичност; литературата и културата – свободната територия на балканския дух.
 
 
Регламентът на конференцията предвижда всеки участник да представи своята научна теза в устно експозе до 15 минути (9 000 знака писмен текст). Експозето може да бъде поднесено на един от балканските езици или на английски език. При избор на един от балканските езици Ви молим да изпратите текста и в превод на английски език, за да бъде размножен за чуждестранните участници. По време на конференцията организаторите осигуряват превод на български език.
 
 
Очакваме до 10 април 2015 г. да изпратите заявката си за участие, която да съдържа темата на Вашия доклад (като посочите раздела и тематичната област, към които се отнася Вашето изложение) и анотация (до 600 знака, на английски език). До 30 април 2015 г. ще получите потвърждение за участието си.
 
 
Срокът за изпращане на експозе на доклада на английски език (до 9000 знака) е 15 юли 2015 г.
 
 
 
Докладите в размер до 10 стандартни страници (18 000 знака писмен текст) ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник на езика, на който са представени. 
 
 
Таксата за правоучастие (50 лв) можете да внесете в момента на регистрация във Великотърновския университет на 22–23 октомври 2015 г.
 
 
Председател на организационния комитет:
  
(проф. дпн Пламен Легкоступ)
 
Повече информация:
 
5003 В. Търново, ул. “Т. Търновски” № 2,  ВТУ  “Св. св. Кирил и  Методий”,
Исторически факултет, катедра “Стара и средновековна история”
тел. (062) 618336; (062) 618238, e-mail: ic_balkani@abv.bg
 
 
 
 

Сподели

Снимка на деня

Остров Сао Жорж, Азорски острови