Научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България“

Време на събитието

четвъртък, 28 Септ. 2017, 21:00 до събота, 30 Септ. 2017, 21:00

Място на събитието

Научната конференция е посветена на актуални въпроси и съвременни предизвикателства на географската наука в България и нейното място в планирането и използването на територията на национално, локално и местно ниво в условията на глобализация. Основната работа на конференцията ще бъде организирана в паралелни сесии, фокусирани върху отделни направления от географското познание и практика. Темите на сесиите ще бъдат формулирани на основата на вече създадените тематични работни групи към БГД, както и на подадени от вас заявки за организиране на нови такива. Очакваният краен резулатат е организационна и научна дискусия на географската общност по важни географски проблеми и представяне на най-новите резултати от географските изследвания, както в съществуващите тематични работни групи, така и да инициира създаването на нови такива.
 
Тематични сесии на конференцията:
1. Изследвания на планините 
2. Ландшафтна екология и екосистемни услуги 
3. Климатични промени и природни рискове 
4. Географски информационни системи
5. Съвременно географско образование 
6. Пространствено развитие и урбанизация
7. Демография и управление на човешките ресурси
8. Съвременни предизвикателства в регионалната и политическата география 
 
На участниците в конференцията се предоставя възможността след нейното приключване и в срок до 31. 12. 2017 г. да публикуват изнесения от тях доклад като статия в специално издание на „Известия на БГД” с валиден ISSN номер и качен на официалния уеб-сайт на Българско географско дружество (http://geography.bg).
 
Предварителна програма на конференцията:
 
 
12:00 - 13:00 ч. - настаняване и обяд - в базата на "Специализирани болници за рехабилитация София – Филиал Кюстендил" (бившия Миньорски дом) 
13:30 - 15:30 ч. - семинар с доклади - Читалище Братство (намира се на 200 м от базата за настаняване)
16:00 - 18:00 ч. - географска екскурзия в Кюстендил с ексурзовод от Историческия музей на града.
 
Научна конференция „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България” 
 
организирана от БГД и ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, България 
 
Дати: 29.09. – 01. 10. 2017 г. 
Място на провеждане: Университетска база Бачиново, Благоевград
 
Предварителна програма
 
Петък (29. 09. 2017 г. ) 
Настаняване - след 14:00 ч.
Официално откриване 15:00 - 15:30 ч.
Изнасяне на доклади - 15:30 - 18:00 ч. 
Welcoming коктейл - 19:00 - 20:00 ч. (в ресторанта на Бачиново) 
 
Събота (30. 09. 2017 г.)
10:00 - 13:30 ч. - изнасяне на доклади 
13:30 - 14:30 ч. - обяд 
14:30 - 17:00 ч.- дискусии по тематични групи и закриване на конференцията 
20:00 ч.- официален коктейл (в ресторанта на Бачиново)
 
Неделя (01. 10. 2017 г.) 
Екскурзия (по желание) - след 11:30 ч.
 
За контакти: conference_BGD_2017@geography.bg
 

Сподели

Снимка на деня

Дъждовна Венеция, Италия

ггф