Научна конференция: География и регионалистика

Иван Батклиев

Научна конференция: География и регионалистика

Време на събитието

сряда, 29 Окт. 2014, 22:00 до четвъртък, 30 Окт. 2014, 22:00

Място на събитието

Важни дати
 
31 март 2014 – получаване на абстракти
15 април 2014 – потвърждение
31 юли 2014 – получаване на докладите в пълен текст
30 септември 2014 – регистрация и краен срок за внасяне на такси
 
Такса за участие
 
50 лв, за студенти и докторанти  - 25 лв.
Банкова сметка:
UNCRBGSF
UniCredit Bulbank
Sofia Ivan Vazov
BG72 UNCR 9660 3110 0221 14
 
Научни сесии на конференцията
 
Сесия “Политическа география”
Сесия “Икономическа и социална география”
Сесия “Физическа география”
Секция “Картография и ГИС”
Сесия “История и краезнание”
Сесия “Геофизика, геодезия, сеизмология”
Ученическа сесия “Първи стъпки”
Тематична Сесия “Проблеми на планинските региони” – сесия за докторанти и млади учени
Постерна сесия
 
 
Изисквания за оформянето на докладите
 
Официални езици на конференцията -  български и английски.
 
Абстрактите ще се приемат в обем  300 знака (Times New Roman, 10).
 
Представените доклади трябва да бъдат в обем до 10 стандартни страници в т.ч. с таблици и фигури, (times new roman, 14).
 
За изпращане на абстрактите, регистрациите и докладите, както и за справки и допълнителна информация се обръщайте към организационния комитет.
 
За контакти:
Доц. Мариан Върбанов - +2 359 979 3943
Доц. Георги Железов - +2 359 979 3304
 

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф